Oferta inwestycyjna: Działka inwestycyjna na Mazurach 6,7 ha, Gmina Mikołajki

Działka inwestycyjna na Mazurach 6,7 ha, Gmina Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Właściciel (bezpośrednio)
 • sprzedaż
procedura zbycia jest aktualnie prowadzona
teren inwestycyjny niezabudowany
6.68 ha
 • turystyka, sport i wypoczynek
 • hotel, centrum konferencyjno - szkoleniowe
 • ośrodek wypoczynkowy
 • pensjonat
 • usługi
 • usługi gastronomiczne
 • obiekty sportowe
 • port jachtowy
 • basen
 • działalność deweloperska - budynki mieszkalne
 • sieć elektryczna
 • sieć wodociągowa
 • sieć gazowa
 • uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
 • możliwość powiększenia terenu
 • teren położony nad jeziorem
 • teren położony nad rzeką
kształt nieregularny
 • jezioro
 • las
 • tereny rekreacyjno sportowe
 • obiekty sportowe
 • atrakcje turystyczne
Teren o łącznej powierzchni 6,68 ha z przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod hotel, port na 50 jednostek, zabudowę indywidualną jednorodzinną z podzieleniem terenu na działki po 1000 mkw, obiekty obsługi ruchu turystycznego, restaurację.

Teren inwestycji znajduje się na pograniczu gmin Mikołajki i Ryn, bezpośrednio przy drodze powiatowej łączącej ze sobą te dwa ośrodki turystyczne. Jedyna w swoim rodzaju lokalizacja z linią brzegową Kanału Tałckiego (400m linii brzegowej) u wyjścia na Jezioro Tałtowisko stanowiącego część głównej trasy żeglarskiej Wielkiego Szlaku Jezior Mazurskich. Możliwość powiększenia powierzchni inwestycji o teren o powierzchni 6,2 ha z linią Jeziora Tałtowisko!

Teren uzbrojony jest w wodociąg, kanalizację, gazociąg oraz linię SN.

Zagospodarowanie terenu zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego przedstawione zostało na sporządzonej na podstawie koncepcji architektonicznej wizualizacji komputerowej.

Teren o powierzchni łącznej 6ha 6800m2 ma zgodnie z planem poniżej przedstawione możiwości zagospodarowania:

Zapisy MPZP

Teren WS
Powierzchnia 7044 m2 przeznaczenie jako teren bezpiecznej przystani dla małych jednostek pływających dostępnej z Kanału Tałckiego. Dopuszcza się lokalizację urządzeń wodnych oraz kładki pieszej nad połączeniem przystani z Kanałem Tałckim. Dostęp drogą wodną z Kanału Tałckiego. Urządzenie przystani powinno umożliwiać: cumowanie, slipowanie i wodowanie małych jednostek pływających.

2UT, MN
Powierzchnia 2,9399 ha. Przeznaczenie zabudowa usługowa dla obsługi ruchu turystycznego, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca i rezydencjonalna. Możliwość postawienia obiektu hotelowego oraz zabudowy jednorodzinnej. Intensywność zabudowy od 0,1 do 0,5; powierzchnia zabudowy do 0,3; dopuszczalna wysokość zabudowy dla obiektów usługowych 20 m – dwie kondygnacje naziemne plus poddasze użytkowe. Minimalna powierzchnia wydzielonej działki budowlanej 1000 m2.

1 UT, US, MN
Powierzchnia 2,68 ha Przeznaczenie zabudowa usługowa dla obsługi ruchu turystycznego, usługi sportu i rekreacji, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca i rezydencjonalna. Możliwość postawienia obiektu hotelowego oraz zabudowy jednorodzinnej. Intensywność zabudowy od 0,1 do 0,5; powierzchnia zabudowy do 0,3; wysokość zabudowy do 11 m, jedna kondygnacja plus poddasze; budynki gospodarcze i sportowe do 12 m; dach dwu- lub wielospadowy 40 – 45 st.
Minimalna powierzchnia wydzielonej działki budowlanej 1000 m2.
3 790 000 PLN

Skontaktuj się z użytkownikiem:


sugestie i uwagi
sugestie i uwagi