Zgłoś ofertę do bazy danych ProInvestData.PL

Zapraszamy do wprowadzania oferowanych nieruchomości o profilu turystycznym, wypoczynkowym lub gastronomicznym do bazy danych nieruchomości ProInvestData.PL – wystarczy wypełnić krótki formularz zgłoszeniowy.

W zależności od liczby oraz charakteru zgłoszonych nieruchomości zaproponujemy indywidualne warunki utrzymywania ich w bazie danych ProInvestData.PL

Do bazy danych ProInvestData.PL mogą być wprowadzane tylko nieruchomości o profilu turystycznym, wypoczynkowym oraz gastronomicznym (np. hotele, ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty, apartamenty wakacyjne, restauracje) oraz nieruchomości, które mogą być wykorzystane do realizacji inwestycji o takim profilu (np. budynki zabytkowe do remontu, inwestycyjne nieruchomości gruntowe).

Zespół ProInvestData.PL zastrzega sobie prawo nie przyjmowania do bazy danych nieruchomości niespełniających tych kryteriów.

 

Zgłoszenie oferty