Poszukujemy nieruchomości

Poszukujemy atrakcyjnych nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych, które mogą być wykorzystane do realizacji inwestycji o profilu turystycznym, ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości położonych w popularnych miejscowościach turystycznych. Dopuszczalny jest udział właściciela tego rodzaju nieruchomości w realizacji ewentualnej inwestycji (wkład do spółki).

W sferze naszego zainteresowania są także zabytkowe nieruchomości, w tym wymagające remontu, z przeznaczeniem na hotele, pensjonaty oraz luksusowe kompleksy mieszkaniowe.Zgłoś nieruchomość