Interaktywne panoramy 360°

Interaktywne panoramy 360° umożliwiają rozejrzenie się w promieniu 360 stopni po oferowanej nieruchomości. Wyższy niż naturalny punkt widzenia ma na celu zwiększenie atrakcyjności przekazu informacyjnego. Kilka połączonych panoram może stworzyć wirtualną wizytę umożliwiającą zapoznanie się ze stanem nieruchomości i jej otoczenia.