Zakres usług

ProInvestData.PL jest bazą danych nieruchomości które mogą być wykorzystane do realizacji inwestycji o profilu turystycznym. Jesteśmy szczególnie zainteresowani dołączaniem do bazy danych ProInvestData.PL nieruchomości komercyjnych położonych w popularnych miejscowościach turystycznych oraz nieruchomości zabytkowych, w tym wymagających remontu, z przeznaczeniem na hotele, pensjonaty, ośrodki spa oraz luksusowe kompleksy mieszkaniowe.

W ramach bazy danych ProInvestData oferujemy wprowadzenie oraz udostępnienie online ofert inwestycyjnych zawierających informacje niezbędne w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.

W odniesieniu do wybranych nieruchomości oferujemy przygotowanie ofert inwestycyjnych w angielskiej wersji językowej.

Oferujemy także doradztwo kredytowe i pomoc w wyborze najkorzystniejszej formy finansowania zakupu nieruchomości.

Baza danych ProInvestData oferuje następujące funkcjonalności:

 • wprowadzania, zmieniania i usuwania danych dotyczących nieruchomości,
 • zaznaczenie przebiegu granic nieruchomości na mapie internetowej,
 • załączanie zdjęć nieruchomości,
 • załączenia dokumentów (np. map geodezyjnych lub decyzji administracyjnych), umożliwiając potencjalnym inwestorom pobieranie dokumentacji bezpośrednio z serwisu ProInvestData.

Dane dotyczące nieruchomości wprowadzane do naszej bazy dotyczą między innymi:

 • lokalizacji nieruchomości (z obrysem nieruchomości na mapie internetowej),
 • rodzaju transakcji (np. sprzedaż, wynajem, wkład do spółki),
 • usytuowania komunikacyjnego (odległość do różnych elementów infrastruktury komunikacyjnej – np. wjazdu na autostradę, lotniska pasażerskiego, etc.),
 • przeznaczenia nieruchomości,
 • istniejącej i dostępnej infrastruktury technicznej takiej jak sieć elektryczna, wodociągowa, gazowa, ciepłownicza, kanalizacyjna,
 • najbliższego otoczenia, co umożliwia ocenę potencjału danej nieruchomości do prowadzenia działalności gospodarczej o profilu turystycznym,
 • informacji o znajdujących się w pobliżu elementach infrastruktury turystycznej takich jak wyciągi narciarskie, porty jachtowe, obiekty rekreacyjno – sportowe, szlaki turystyczne etc.,
 • informacji o uwarunkowaniach naturalnych oferowanej nieruchomości (np. położenie w pobliżu jeziora, morza, lasu).

Usługi dodatkowe

W odniesieniu do wybranych nieruchomości oferujemy szereg usług dodatkowych związanych z promocją proinwestycyjną oraz przygotowaniem prezentacji nieruchomości.

W zależności od typu nieruchomości oraz oczekiwań naszych Klientów prezentacje mogą zawierać szczegółowe dane dotyczące nieruchomości, filmy lotnicze oraz dokumentację fotograficzną w formie interaktywnych panoram 360°.

Zaletą tego rodzaju prezentacji jest atrakcyjny, czytelny i precyzyjny sposób przekazania wszystkich istotnych informacji zarówno w odniesieniu do nieruchomości jak i jej otoczenia.

Nasze usługi mogą być zastosowane do wspomagania procesu sprzedaży szerokiego zakresu nieruchomości: hoteli, pensjonatów, ośrodków spa, obiektów zabytkowych, kamienic, działek przeznaczonych pod inwestycje turystyczne etc.

[email protected]