Oferta inwestycyjna: Hotel w Czorsztynie na sprzedaż

Hotel w Czorsztynie na sprzedaż
Czorsztyn
Czorsztyn
Właściciel (bezpośrednio)
 • sprzedaż
procedura zbycia jest planowana w przyszłości
budynek
0.5 ha
 • turystyka, sport i wypoczynek
 • hotel, centrum konferencyjno - szkoleniowe
 • ośrodek wypoczynkowy
 • usługi
 • usługi gastronomiczne
 • obiekty sportowe
 • sieć elektryczna
 • sieć wodociągowa
 • sieć gazowa
 • kanalizacja sanitarna
 • kanalizacja deszczowa
 • sieć telekomunikacyjna przewodowa
 • teren należący do jednego właściciela
 • teren ogrodzony
 • teren oświetlony
 • teren monitorowany
 • teren położony nad jeziorem
 • teren lub obiekt o wyjątkowej wartości turystycznej, krajobrazowej, historycznej, kulturalnej
trójkąta
powyżej 1.5 m
 • hotelowa
 • usługowa
1 000 m2
3
1
50
70
40
bardzo dobry
2009
 • instalacja elektryczna
 • instalacja wodociągowa
 • instalacja gazowa
 • instalacja sanitarna
 • indywidualna instalacja C.O.
 • instalacja telekomunikacyjna przewodowa
 • instalacja alarmowa
 • klimatyzacja
 • jezioro
 • park
 • tereny rekreacyjno sportowe
 • atrakcje turystyczne
 • szlaki turystyczne
 • restauracja
 • zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
 • przystanek komunikacji publicznej lub prywatnej
Na sprzedaż hotel *** funkcjonujący od 2009 r. Duży parking. Cena do uzgodnienia.
15 000 000 PLN

Skontaktuj się z użytkownikiem:


sugestie i uwagi
sugestie i uwagi